"des de la finestra", MERCÈS RODA MÓN (20-03-2020)

Created with Fabric.js 2.4.6