"des de la finestra 2", MERCÈS RODA MÓN (23-03-2020)

Created with Fabric.js 2.4.6