"El gos amb punts rosas", NAROA CAMPAMÀ TARRIDA (23-03-2020)

Created with Fabric.js 2.4.6