"El nen que volia deixar-se el cabell llarg", JAN SÁEZ CAPÓ (17-04-2020)

Created with Fabric.js 2.4.6