"Tots protegits!", SERGIO FLORES VEGA (21-08-2020)

Created with Fabric.js 2.4.6
Tots tenim que estar ben protegits, tant a fora o tant a casa!