"El treball de papa", LYA GÁLVEZ RAMOS (06-02-2021)

Created with Fabric.js 2.4.6
El meu papa es policia. Ajuda a la gent a creuar pel pas de vianats.