"eI PEIXET NEGRE", AINHOA MIÑO ANGEL (15-10-2021)

Created with Fabric.js 2.4.6

Hi havia una vegada un peix negre que es va perdre entre les algues
que se abia trobat aun caballet de mar.