"Una explosió de colors i el nen que confon els colors", NAGORE ALONSO ALMANSA (16-01-2022)

Created with Fabric.js 2.4.6