"Els dos peixts que no liagadabans als seu colos.", AINA BARBARA GĂ“MEZ (08-02-2022)

Created with Fabric.js 2.4.6