"I LOVE FOOTBALL", GINA RAMELLS PIQUÉ (23-11-2019)

Created with Fabric.js 2.4.6
És una història en que s'explica que alguns esports es poden considerar masclistes